โปรแกรมภูฏาน

✮ โปรแกรมภูฏาน 5 วัน 4 คืน พักระดับ 5 ดาว

อ่า่นรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ด้านข้าง
หรือดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่


✮ 4 สังเวชนียสถาน ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน + สาวัตถี

อ่า่นรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ด้านข้าง
หรือดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่


✮ ทัวร์ 4 สังเวชนียสถานแบบเจาะลึก by (TG)

อ่า่นรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ด้านข้าง
หรือดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่


✮ ทัวร์อินเดีย+เนปาล (ปีใหม่) by TG

อ่า่นรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ด้านข้าง
หรือดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

Pin It on Pinterest

Shares
Share This